Saturday, March 03, 2012

Today details

                                                               3-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- Dasami

Vasaram(varamu)- Mandha(sani)

Nakshatram- Aardha nakshatrem

Yogam- Aayustan yogam

Karanam- Garaja karanam

today special : sri Venkateswara swami pooja aradhana

No comments:

Post a Comment