Tuesday, March 06, 2012

Today details

                                                               6-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- Trayodasi

Vasaram(varamu)- Bowma(mangala)

Nakshatram- Ashlesha nakshatrem

Yogam- Athiganda yogam

Karanam- Tithila karanam

today special : Mukya prana devara pooja aradhana

No comments:

Post a Comment