Wednesday, March 14, 2012

today details

                                                               14-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Krishna paksham

Thethi- Sapthami

Vasaram(varamu)- Sowmya(budha)

Nakshatram- Anuradha nakshatrem

Yogam- Vajra yogam

Karanam- Badra karanam

No comments:

Post a Comment