Monday, March 26, 2012

today details

                                                26-mar-2012

Year- Sri Nandana nama samvastharam
Ayanam- Uttarayanam
Rithu- Vasantha rithu
Masam- Chitra masam
Paksham- Sukla paksham
Thethi- Chathurti
Vasaram(varamu)- Indhu(soma)
Nakshatram- Bharani nakshatrem
Yogam- Viskambha yogam
Karanam- Vanik karanam
Today sarda thethi: 4

No comments:

Post a Comment