Tuesday, March 27, 2012

today details

                                      27-mar-2012

Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Chitra masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- Panchami

Vasaram(varamu)- Bhowma(mangala)

Nakshatram- Kruthika nakshatrem

Yogam- Preethi yogam

Karanam- bhava karanam

Today special: Kalpadhi

No comments:

Post a Comment