Friday, March 30, 2012

Today details

                30-mar-2012

Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Chitra masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- Astami

Vasaram(varamu)- Brugu(sukra)

Nakshatram- Aarudra nakshatrem

Yogam- Sobhana yogam

Karanam- Vanik karanam

Sardha thethi: 8

Today special: Lakshmi devi pooja aaradhana

No comments:

Post a Comment