Monday, April 23, 2012

Today details

                                                                    23-apr-2012
Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Vishakha masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- Dwitheeya

Vasaram(varamu)- Indhu(soma)

Nakshatram- Kruthika nakshatrem

Yogam- Aaushman yogam

Karanam- Kowlava karanam

Sardha thethi: 0

Today special: maha deva pooja aaradhane

No comments:

Post a Comment