Tuesday, April 24, 2012

Today details

                                                                    24-apr-2012

Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Vishakha masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- Truthiya

Vasaram(varamu)- Bowma(soma)

Nakshatram- Rohini nakshatrem

Yogam- Sowbhagya yogam

Karanam- Garaja karanam

Sardha thethi: 3

Today special:  Akshya truthiya
        lakshmi narasinha devara pooja.
        chandanotsavam.....

No comments:

Post a Comment