Tuesday, May 08, 2012

today details

                                                                                     07-may-2012
Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Vishakha masam

Paksham- bahula paksham

Thethi-  dwithiya

Vasaram(varamu)- lndu(soma)

Nakshatram- anurada nakshatrem

Yogam- variyan yogam

Karanam- kouli karanam

Sardha thethi: 02

Today special: lord siva pooja, prathana

No comments:

Post a Comment