Wednesday, May 02, 2012

Today Details

                                                                      04-May-2012
Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Vishakha masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi-  trayodasi

Vasaram(varamu)- brugu(sukra)

Nakshatram- hasta nakshatram

Yogam- vajra yogam

Karanam- vanik karanam

Sardha thethi: 13,14

Today special:  visaka suddha trayodasi - Narasimha jayanthi
                       narasimha pooja , parthana , Aaradhana , archana
                       namadkaram

No comments:

Post a Comment