Thursday, May 10, 2012

today details

                                                                    10-may-2012

Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Vishakha masam

Paksham- bahula paksham

Thethi-  panchami

Vasaram(varamu)- bruhaspathi(guru)

Nakshatram- purvashada nakshatrem

Yogam- sadhya yogam

Karanam- koulava karanam

Sardha thethi: 05

Today special:guru pooja, lakshmi pooja,
              prathana,Aaradhana,namaskaram...
            

No comments:

Post a Comment