Sunday, May 13, 2012

Today details

                                                                13-may-2012

Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Vishakha masam

Paksham- bahula paksham

Thethi-  Astami

Vasaram(varamu)- Bhanu(ravi)

Nakshatram- Dhanista nakshatrem

Yogam- Bhrama yogam

Karanam- Balava karanam

Sardha thethi: 08

Today special: Kalastami, Dhanista navakaarambham...

No comments:

Post a Comment