Saturday, May 19, 2012

today details

                                                                19-may-2012

Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Vishakha masam

Paksham- bahula paksham

Thethi-  chathurdasi

Vasaram(varamu)- Mandha(sani)

Nakshatram- Aswini nakshatrem

Yogam- Sowbhagya yogam

Karanam- Bhadraa karanam

Sardha thethi: 14

Today special: Bana sankari kula dinamu and masa shiva ratri

No comments:

Post a Comment