Sunday, May 20, 2012

Today details

                                                        20-may-2012

Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Vishakha masam

Paksham- bahula paksham

Thethi-  Amayasya

Vasaram(varamu)- Bhanu(ravi)

Nakshatram- Bharani nakshatrem

Yogam- Shobhana yogam

Karanam- Chatuspath karanam

Sardha thethi: 30

Today special: Bhavuka amayasya, shanischara jayanthi.

No comments:

Post a Comment