Saturday, May 05, 2012

Today details

Year- Sri Nandana nama samvastharam                        05-may-2012

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Vishakha masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- chaturdasi

Vasaram(varamu)- Mandha(sani)

Nakshatram- Punarvasu nakshatrem

Yogam- siddhi yogam

Karanam- vanik karanam

Sardha thethi: 15

Today special:  kurma jayanthi, pooja, prathana
                lord venkateswara swamy pooja...

No comments:

Post a Comment