Wednesday, February 20, 2013

Koorna Gayatri Mantra

 

|Om kacchhapesaaya Vidhmahe
 Mahaabalaaya Dheemahi
Tannah koormah Pracho Dhayaath|
                  (or)
|Om LokaadhyakshaayaVidhmahe
 Dhaaraadhyakshaaya dheemah
Thanno Koormah Pracho Dhayaath|

No comments:

Post a Comment