Wednesday, February 20, 2013

Narayana Gayatri Mantra
Om Narayanaya Vidhmahe
Vasudevaya Dheemahe
Thanno Vishnu Prachodayath.

No comments:

Post a Comment