List of Aaradhane in Sri guru Raghavendra swamy mutt in Vijaya nama Samvatsaram

01
Shri Kaveendra Teethara
19
April
Chaitra Shukla
02
Shri Muneendra Teertharu
25
April
Chaitra Shukla
03
Shri Sushameendra Teertharu
26
April
Chaitra Krishna
04
Shri Vaagesha Teertharu
28
April
Chaitra  Krishna
05
Shri Vidyadirajara
13
May
Vaishaka Shukla
06
Shri Ramachandra Teertharu
16
May
Vaishaka Shukla
07
Shri Suvrateendra Teertharu
22
May
Vaishaka Shukla
08
Shri Bhuvaneendra Teertharu
31
May
Vaishaka Krishna
09
Shri Sureendra Teertharu
10
June
Jesta Shukla
10
Shri Vadeendra Teertharu
17
June
Jesta Shukla
11
Shri Shripadaraja
22
June
Jesta Shukla
12
Shri Vijayeendra Teertharu
06
July
Jesta Krishna
13
Shri Susheelendra Teertharu
11
July
Ashada Shukla
14
Shri Varadeendra Teertharu
14
July
Ashada Shukla
15
Shri Teekakruthpadara
27
July
Ashada Krishna
16
Shri Appavra
9
August
Shravana Shukla
18
Shri Gurusarvabhoumara
22
August
Shravana Krishna
20
Shri Sugnaanendrara
24
August
Shravana Krishna
21
Shri Vyasatatwagnara
29
August
Shravana Krishna
22
Shri Jagannatha Dasara
13
September
Bhadrapada Shukla
23
Shri Madhava Teertharu
04
October
Bhadrapada Krishna
24
Shri Sukruteendra Teertharu
14
October
Ashweeja Shukla
25
Shri Vasudeendra Teertharu
26
October
Ashweeja Krishna
26
Shri Sumateendra Teertharu
31
October
Ashweeja Krishna
27
Shri Vijaya Dasara
12
November
Kartheeeka Shukla
28
Shri Raghunandana Teertharu
26
November
Kartheeka Krishna
29
Shri Padmanabha Teertharu
02
December
Kartheeka Krishna
30
Shri Vibhudendra Teertharu
12
December
Margashira Shukla
31
Shri Suguneendra Teertharu
17
December
Margashira Shukla
32
Shri Akshobhya Teertharu
22
December
Margashira Krishna
33
Shri Jitaamitrara
01
January
Margashira Krishna
34
Shri Suyameendra Teertharu
03
January
Pushya Shukla
35
Shri Sureendra Teertharu
12
January
Pushya Shukla
36
Shri Sudharmeendra Teertharu
21
January
Pushya Krishna
37
Shri Narahari Teertharu
23
January
Pushya Krishna
38
Shri Gopala Dasara
24
January
Pushya Krishna
39
Shri Purandara Dasara
30
January
Pushya Krishna
40
Shri Sujayeendra Teertharu
03
February
Magha Shukla
41
Shri Madwa Navami
08
February
Magha Shukla
42
Shri Yogeendra Teertharu
09
February
Magha Shukla
43
Shri Yadhaveendra Teertharu
14
February
Magha Shukla
44
Shri Supragnendra Teertharu
21
February
Magha Krishna
45
Shri Vyasa Tatvagnara
27
February
Magha Krishna
49
Shri Dheerendra Teertharu
14
March
Phalguna Shukla
51
Shri Sudheendra Teertharu
18
March
Phalguna Krishna
52
Shri Vadirajara
19
March
Phalguna Krishna
53
Shri Vyasarajara
20
March
Phalguna Krishna

Comments

Popular Posts