Dashavathara Lakshmi roopa haagu Narayana roopa galu

దశావతార  విష్ణు  రూప  హాగు  లక్ష్మి  రూప

వేద పతి మత్స్యాయ  నమః
వేదవతి  పతి కూర్మాయ  నమః
ధాత్రి  పతి వరాహాయ  నమః
మహాలక్ష్మీ  పతి నారసింహాయ  నమః
సుఖ  పతి వామనాయ  నమః
హరిణి  పతి భార్గవాయ నమః
సిత పతి రామాయ  నమః
రుక్మిణీ  పతి కృష్ణాయ  నమః
దేవకీ  పతి బుద్ధాయ  నమః
ప్రభా పతి కల్కినే  నమః

Comments

Post a Comment

Popular Posts