Sunday, April 02, 2017

Sri Vyasaraja Matha 2017 - 2018 Panchanga

Sri Vyasaraja Guru Sarvabhoumaya namaha..

Sri Vyasaraja Matha Hemalambi nama Vatsara Panchanga 2017 - 2018

https://drive.google.com/open?id=0B5ndwG2Df0kGSW5KSWZ5Ry15OUVYNXI5SmZlc1NIcE9wMFh3


Wednesday, July 27, 2016

Wednesday, August 26, 2015

Jagathguru Sri Madwacharyaru

ఆచార్య శ్రిమదాచార్య సంతుమే జన్మ జన్మని
Friday, August 21, 2015

Dashavathara Lakshmi roopa haagu Narayana roopa galu

దశావతార  విష్ణు  రూప  హాగు  లక్ష్మి  రూప

వేద పతి మత్స్యాయ  నమః
వేదవతి  పతి కూర్మాయ  నమః
ధాత్రి  పతి వరాహాయ  నమః
మహాలక్ష్మీ  పతి నారసింహాయ  నమః
సుఖ  పతి వామనాయ  నమః
హరిణి  పతి భార్గవాయ నమః
సిత పతి రామాయ  నమః
రుక్మిణీ  పతి కృష్ణాయ  నమః
దేవకీ  పతి బుద్ధాయ  నమః
ప్రభా పతి కల్కినే  నమః

Monday, July 14, 2014